Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Statsministerens kontor

Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen. Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Administrativ og konstitusjonell avdeling

Administrativ og konstitusjonell avdeling bistår statsministeren og regjeringsråden med forberedelse og oppfølging av Statsrådets saker.

Innenriksavdelingen/ Innenriksavdelinga

Avdelingen bistår statsministeren og regjeringsråden i den løpende samordningen av Regjeringens arbeid.

Internasjonal avdeling

Avdelingen bistår statsministeren og regjeringsråden i alle saker av internasjonal karakter.

Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen ledes av kommunikasjonssjefen som er direkte underlagt regjeringsråden. Seksjonen samarbeider nært med politisk ledelse, først og fremst statssekretæren for pressesaker. Kommunikasjonssjefen fungerer vanligvis som pressekontakt i statssekretærens fravær, eller etter nærmere avtale.

STATSMINISTERENS KONTOR

  • Regjeringsadvokaten