Om Statskartet >
Tidligere statskart >
Statskartet 2020 >

Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen. Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor hadde i 2019 ca 340 millioner kroner i disponible tildelinger på utgiftssiden, og har ansvar for en rekke underliggende virksomheter. SMKs rolle er å bistå statsministeren i å lede og samordne Regjeringens arbeid.

Antall ansatte: 197

kilde: https://www.regjeringen.no/contentassets/abc1c35b1abe4ec9820def97d59ce7ff/arsregsnkapet2019-smk.pdf

Administrativ og konstitusjonell avdeling

Administrativ og konstitusjonell avdeling bistår statsministeren og regjeringsråden med forberedelse og oppfølging av Statsrådets saker.

Innenriksavdelingen/ Innenriksavdelinga

Avdelingen bistår statsministeren og regjeringsråden i den løpende samordningen av Regjeringens arbeid.

Internasjonal avdeling

Avdelingen bistår statsministeren og regjeringsråden i alle saker av internasjonal karakter.

Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen ledes av kommunikasjonssjefen som er direkte underlagt regjeringsråden. Seksjonen samarbeider nært med politisk ledelse, først og fremst statssekretæren for pressesaker. Kommunikasjonssjefen fungerer vanligvis som pressekontakt i statssekretærens fravær, eller etter nærmere avtale.

STATSMINISTERENS KONTOR

  • Regjeringsadvokaten