Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Statskartet 2022

Departement og tilhørende etater

Departementer
Virksomheter under flere departement
Ordinære forvaltningsorgan
Forvaltningsorganer for særskilte fullmakter
Permanente nemder, styrer, råd og utvalg
Forvaltningsbedrift
Særlovsselskaper
Statsaksjeselskaper
Statsforetak
Helseforetak

– Zoom og klikk under kartet

Last ned som PDF