Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Om statskartet

BDO analyseteam for utredning og analyse i offentlig sektor har utviklet dette hjelpeverktøyet for å ha oversikt over staten.

Statskartet.no skal være en informasjonskilde om statens totale organisasjon . Her vil du få innsikt i styring og organisering i staten.
Statskartet er et verktøy utviklet for våre egne ansatte, som vi nå deler med ønske om at statskartet.no skal være en informasjonskilde hvor presse, politikere, byråkrater, akademia søker informasjon om og kan analysere styringen, organiseringen og utviklingen av staten, og hvordan dette påvirker rammebetingelsene til samfunns- og næringsliv.

BDO har lang erfaring med arbeid knyttet til bistand for offentlige virksomheter, offentlig eide selskaper og private og ideelle aktører som samarbeider med offentlig sektor. Vi vet at mange synes statens oppbygging er komplisert og vanskelig å få taket på.
Derfor har vi utviklet statskartet.no, en fullstendig oversikt over statens oppbygging som skal gjøre det lettere for både bedrifter og folk flest å få oversikt. Statskartet er en visuell og oversiktlig presentasjon av de ulike departementene, underliggende virksomheter og assossiasjoner og koblinger på tvers av statsforvaltningen.

Vi håper statskartet.no kan komme til nytte for deg i ditt virke. Verktøyet er kostnadsfritt å bruke og man kan også laste ned en overordnet PDF-oversikt, om man trenger «the basics» lett tilgjengelig.

Statskartet.no inneholder ikke informasjonskapsler, og vi samler ikke inn brukerinformasjon fra statskartet.no på noen måte. Siden har derfor ingen kommersielle formål. Vi har tro på å dele kompetanse om ulike løsninger som kan bidra til bredere kunnskapsgrunnlag om offentlig sektor.

Ved eventuelle spørsmål, send oss gjerne en mail, fyll inn kontaktskjemaet eller kontakt oss på annen måte.

Morten Thuve
Morten Thuve
Partner, rådgivning i BDO
M: +47 916 47 115
E: morten.thuve@bdo.no
Øistein Harsem
Øistein Harsem
Partner, rådgivning i BDO
M: +47 905 53 294
E: øistein.harsem@bdo.no

Send oss en melding

  Morten Thuve
  Morten Thuve
  Partner, rådgivning i BDO
  M: +47 916 47 115
  E: morten.thuve@bdo.no
  Øistein Harsem
  Øistein Harsem
  Partner, Rådgivning BDO
  M: +47 905 53 294
  E: øistein.harsem@bdo.no