Om Statskartet >
Tidligere statskart >
Statskartet 2020 >

Statskartet er en visuell fremstilling av hvordan offentlig sektor er organisert, med departementer og underliggende etater.

Siden 2013 har BDO gjennomført en årlig kartlegging av statens organisering, fra statsministerens kontor til departementer med underliggende direktorater og etater. Formålet med kartleggingen er å gi deg innsikt i og forståelse for statsforvaltningen og dens oppbygging over tid. En slik visuell oversikt har vi ikke funnet at noen andre har utarbeidet tidligere.

Statskartet.no gir brukerne et visuelt oversiktsbilde, over en organisering som vi vet at mange synes det er vanskelig å få ordentlig tak på. Verktøyet er kostnadsfritt å bruke, og du kan også laste ned statskart-oversikten som PDF.

Vi ønsker at  Statskartet.no skal være en informasjonskilde om statens totale organisasjon og synliggjøring av vår kompetanse og ekspertise knyttet til statssegmentet

Morten Thuve
Morten Thuve
Partner, rådgivning i BDO
M: +47 916 47 115
E: morten.thuve@bdo.no
Øistein Harsem
Øistein Harsem
Direktør, rådgivning i BDO
M: +47 905 53 294
E: øistein.harsem@bdo.no

Send oss en melding

Morten Thuve
Morten Thuve
Partner, rådgivning i BDO
M: +47 916 47 115
E: morten.thuve@bdo.no
Øistein Harsem
Øistein Harsem
Direktør, rådgivning i BDO
M: +47 905 53 294
E: øistein.harsem@bdo.no