Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) ansvarsområder er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Departementet forvalter ca. 0,3 prosent av statsbudsjettet 2021 (5,8 milliarder kroner i utgifter), og har ansvar for en rekke underliggende virksomheter. OED har som rolle å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk. Uten god konkurranseevne, effektiv ressursbruk og lønnsomhet i energisektoren skapes ikke de arbeidsplasser og inntekter som er nødvendige for å sikre velferd og sysselsetting. Energipolitikken må legges opp slik at man innenfor miljømessig forsvarlige rammer, best mulig utnytter den samlede tilgangen på arbeidskraft, kunnskap, kapital og naturressurser.

Antall ansatte: 164

Kommunikasjonsavdeling (KOMM)

Tekst

Olje – og gassavdelingen (OG)

Klima, industri og teknologiavdelingen (KIT)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

  • Oljedirektoratet (OD)
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Petroleumsprisrådet
  • Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett
  • Rådgivende navnegruppe for petroleumsfelt
  • Petoro AS
  • Gassco AS
  • Statnett SF
  • Gassnova SF