Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.Barne- og familiedepartementet har fire fagavdelinger og en kommunikasjonsenhet. Departementet ledes av barne- og familieministeren. Statsråden har en politisk stab med én statssekretærer og én politisk rådgiver. Departementsråden er departementets administrative leder.

BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET

 • Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV)
 • Fylkesmannsembetene
 • Statens helsetilsyn
 • Barn-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Forbrukertilsynet
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sekreteriat for markedsråd, forbrukerklageutvalget
 • Forbrukerrådet
 • Opplysningsvesenets fond
 • Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)
 • Barnevernets tvisteløsningsnemnd
 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Styre for opplysningsvesenets fond
 • Barnesakkyndig kommisjon