Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Bærekraft

Bærekraftig utvikling

Bærekraftsteamet i BDO bistår privat næringsliv og offentlig sektor som vil arbeide målrettet med bærekraftig utvikling i og gjennom egen virksomhet. Sammen med samarbeidspartnere og oppdragsgivere har vi utviklet konsepter, produkter og tjenester for å jobbe systematisk med bærekraftsmålene. Vårt utgangspunkt er å skape bærekraftig utvikling, samtidig som det styrker forretning og virksomhet. Vår ambisjon er å skape global effekt gjennom lokal handling.

Vi vil være en reell bidragsyter i arbeidet for å realisere bærekraftsmålene innen 2030. Vi er tett på norsk nærings- og samfunnsliv over hele landet og gjennom vårt globale nettverk jobber vi også internasjonalt. Vi sørger for at våre oppdragsgivere kobles opp mot relevante aktører på tvers av både bransjer, kommuner, regioner og land.

BDO bistår virksomheter med enkeltelementer eller helhetlig prosess for bærekraftsarbeidet. Alle våre produkter og tjenester kan skreddersys og tilpasses ulike bransjer, sektorer og virksomhetsstørrelser. Les mer om våre produkter og tjenester innen:

  • Bevisstgjøring og kompetanseutvikling
  • Strategi- og forretningsutvikling
  • Implementering og evaluering

I tillegg har vi særskilte satsninger innenfor flere områder og bransjer som eksempelvis bank og finans, idrett og bærekraftig by- og samfunnsutvikling.