Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har seks fagavdelinger, en stabsavdeling og en presse- og kommunikasjonsseksjon.

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Statsforvalteren
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmekleren
 • Trygderetten
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd
 • Den norske ILO-komite
 • Det faglig utvalg for førerhundspørsmål
 • Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)
 • Rikslønnsnemnda
 • Styret for pensjonstrygden for sjømenn
 • Styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet
 • Styret for pensjonsordningen for sykepleiere
 • Tariffnemnda
 • Tvisteløsningsnemnda
 • Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven
 • Statens pensjonskasse