Om Statskartet >
Tidligere statskart >
Statskartet 2020 >

Aktuelt fra BDO

Dokumentert at regjeringen har mangelfulle bærekraftsføringer

Riksrevisjonens nye rapport kritiserer regjeringen for oppfølgingen av bærekraftsmålene. Dette samsvarer med BDOs kartlegging av departementer. Her er hvor skoen trykker, og hvilke grep regjeringen bør gjøre.

Les mer >

Har du oversikt over staten?

Staten består av 15 departementer med ca. 360 underliggende virksomheter. I denne artikkelen ser vi på ulike problemstillinger knyttet til hvordan noen av de offentlige oppgavene organiseres.

Les mer >

Hvordan sikre tilskudd som treffer

Gir eller mottar du tilskudd? BDO har utarbeidet en beskrivelse som gir en samlet oversikt over relevante aktører og aktiviteter i en tilskuddsforvaltningssirkel. Her får du en oversikt over hva de ulike aktørene må tenke på for at tilskuddene skal treffe i henhold til formålet, med effektiv i ressursbruk i alle ledd.

Les mer >

ABONNER PÅ BLOGGVARSEL