Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >

Slide Hvordan ser staten egentlig ut? Statskartet er en visuell fremstilling av hvordan offentlig sektor er organisert. BDO har over flere år
kartlagt endringer i den statlige organiseringen, for å gi innsikt i statsforvaltningen og dens utvikling.
Se statskartet
Slide Statens utvikling de siste fire årene Ta en titt på fanen "Tidligere statskart". Der vil du også finne våre betraktninger rundt statens organisering. Se tidligere statskart

Slide

Aktuelt fra BDO

Regjeringen Støre har mandag 8. november 2021, lagt frem sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022. Vi presenterer de viktigste endringsforslagene på skatt- og avgiftsområdet.

Les mer

Staten består av 15 departementer med ca. 360 underliggende virksomheter. I denne artikkelen ser vi på ulike problemstillinger knyttet til hvordan noen av de offentlige oppgavene organiseres.

Les mer >

Staten består av 15 departementer med ca. 360 underliggende virksomheter. I denne artikkelen ser vi på ulike problemstillinger knyttet til hvordan noen av de offentlige oppgavene organiseres.

Les mer >

BDO gjennomfører årlig en kartlegging av hvordan statsforvaltningen har utviklet seg. Flere av endringene i statsforvaltningen det siste året knytter seg opp mot bærekraft. Med stadig større fokus på viktigheten av bærekraft, er det interessant å evaluere hvordan dette har påvirket organiseringen i statsforvaltningen.

Les mer >

ABONNER PÅ BLOGGVARSEL