Om Statskartet >
Tidligere statskart >
Statskartet 2020 >

Aktuelt fra BDO

Dokumentert at regjeringen har mangelfulle bærekraftsføringer

Riksrevisjonens nye rapport kritiserer regjeringen for oppfølgingen av bærekraftsmålene. Dette samsvarer med BDOs kartlegging av departementer. Her er hvor skoen trykker, og hvilke grep regjeringen bør gjøre.

Les mer >

Koronasituasjonen kan få alvorlige konsekvenser for finansieringen av det frivillige Norge

I vår ble det innført en egen kompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Blant frivillige og ideelle organisasjoner har det blitt stilt spørsmål ved om denne kompensasjonsordningen er omfattende nok, og om hvorvidt den vil dekke innteksttapettapet sektoren vil møte som følge av koronapandemien, i 2020 og fremover.

Les mer >

Hvordan sikre tilskudd som treffer

Gir eller mottar du tilskudd? BDO har utarbeidet en beskrivelse som gir en samlet oversikt over relevante aktører og aktiviteter i en tilskuddsforvaltningssirkel. Her får du en oversikt over hva de ulike aktørene må tenke på for at tilskuddene skal treffe i henhold til formålet, med effektiv i ressursbruk i alle ledd.

Les mer >

ABONNER PÅ BLOGGVARSEL