Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >

Slide Hvordan ser staten egentlig ut? Statskartet er en visuell fremstilling av hvordan offentlig sektor er organisert. BDO har over flere år
kartlagt endringer i den statlige organiseringen, for å gi innsikt i statsforvaltningen og dens utvikling.
Se statskartet
Slide Statens utvikling de siste fire årene Ta en titt på fanen "Tidligere statskart". Der vil du også finne våre betraktninger rundt statens organisering. Se tidligere statskart

Slide

Aktuelt fra BDO

Riksrevisjonens nye rapport kritiserer regjeringen for oppfølgingen av bærekraftsmålene. Dette samsvarer med BDOs kartlegging av departementer. Her er hvor skoen trykker, og hvilke grep regjeringen bør gjøre.

Les mer >

Staten består av 15 departementer med ca. 360 underliggende virksomheter. I denne artikkelen ser vi på ulike problemstillinger knyttet til hvordan noen av de offentlige oppgavene organiseres.

Les mer >

Staten består av 15 departementer med ca. 360 underliggende virksomheter. I denne artikkelen ser vi på ulike problemstillinger knyttet til hvordan noen av de offentlige oppgavene organiseres.

Les mer >

Gir eller mottar du tilskudd? BDO har utarbeidet en beskrivelse som gir en samlet oversikt over relevante aktører og aktiviteter i en tilskuddsforvaltningssirkel. Her får du en oversikt over hva de ulike aktørene må tenke på for at tilskuddene skal treffe i henhold til formålet, med effektiv i ressursbruk i alle ledd.

Les mer >

ABONNER PÅ BLOGGVARSEL